Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ogłoszenia

Czcionka:

Lipowa, dnia 09.10.2019r.

OGŁOSZENIE

 

        Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej informuje, że w dniu 24.10.2019r.,w godz. od  9,00 do 13,00 w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Lipowej  pokój nr 9 będzie dyżur pełnił- ekspert  ZUS-u,  udzielając wyjaśnień dotyczących świadczenia uzupełniającego 500+ dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Powyższe dotyczy osób pobierających  świadczenia ; emerytury, renty albo inne świadczenia pieniężne  finansowane ze środków publicznych ale ich łączna wysokość  nie przekracza 1600 zł brutto. 

Kierownik   Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne Bożena Ćwikła 

 


Znalezione obrazy dla zapytania fundusze europejskie program regionalny logo europejski fundusz społeczny

 

Kierownik Gminnego Ośrodka pomocy Społecznej w Lipowej w związku z realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Tytuł projektu „Efektywne usługi społeczne w Gminie Lipowa” informuje, że od miesiąca lipca 2017r. planowane jest zatrudnienie „Asystenta Rodziny”.

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę na czas określony do 31.12.2018 w wymiarze ½ czasu pracy – stosuje się przepisy Kodeksu Pracy.

 1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, socjologia, nauki rodzinne, psychologia, praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
 • wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
 • osoba nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona
 • osoba wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego
 • osoba nie jest skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • osoba posiadająca zdolność do czynności prawnych
 1. WYMAGANIA DODATKOWE:
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność prowadzenia pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym,
 • umiejętność nawiązania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami
 • kreatywność
 • odporność na stres
 1. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ
 • Zgodnie z art. 15 z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej( Dz. U. z 2013r., poz. 135 z późn. zm.)
 • do zadań asystenta rodziny będzie należało wspieranie rodzin w ich funkcjonowaniu tak, aby po pewnym czasie samodzielnie potrafiły pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci.
 1.  WYMAGANE DOKUMENTY:
 • list motywacyjny
 • dyplomy ukończenia studiów, świadectwa ukończenia szkół potwierdzające zdobyte wykształcenie lub ich odpisy
 • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe (ukończone szkolenia, kursy, certyfikaty)
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta rodziny
 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o pełnej zdolności do czynności prawnych i posiadanie pełnych praw publicznych
 • oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 • oświadczenie że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest mu zawieszona ani ograniczona
 • oświadczenie że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny- w przypadku gdy taki obowiązek został na niego nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

 

Osoby zainteresowane mogą składać dokumenty w:

Gminnym Ośrodku pomocy Społecznej w Lipowej

Lipowa 654, 34-324 Lipowa

Do dnia 05 lica 2017r. (decyduje data wpływu). Do godz. 8.00

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem 33 867-13-29

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej

Bożena Ćwikła

 

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny