Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekt systemowy

Czcionka:

Czym jest projekt systemowy?

Koncepcja projektu systemowego polega na dofinansowaniu środkami programu operacyjnego zadań realizowanych przez organy administracji publicznej i jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych. Powyższe rodzaje projektów maja tę wspólną cechę, że dotyczą dofinansowania zadań publicznych realizowanych w sposób określony w odrębnych przepisach prawa ( lub w wytycznych wydanych przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy) i przez jednostki wskazane w tych przepisach.

Kryteria dostępu do projektu systemowego

Kryteria merytoryczne

Posiadanie strategii rozwiązywania problemów społecznych

Kryteria organizacyjne

Zatrudnienie odpowiedniej liczby pracowników socjalnych zgodnie z wymogami ustawy o pomocy społecznej – co najmniej 1 pracownika socjalnego na 2000 mieszkańców, nie mniej jednak niż 3 pracowników socjalnych. Gminy nie spełniające tych wymogów są obowiązane je spełnić do 31 grudnia 2010 roku.

Kryteria finansowe

Posiadanie własnego wkładu

Podstawą udziału beneficjenta w projekcie systemowym przy spełnieniu wymogów merytorycznych, organizacyjnych i finansowych jest złożenie wniosku o dofinansowanie.

Zasady finansowania projektów systemowych

Projekty systemowe ośrodków pomocy społecznej finansowane są z następujących źródeł:

  1. w ramach dofinansowania projektu – z dotacji rozwojowej otrzymywanej z budżetu samorządu województwa;
  2. w ramach wkładu własnego

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny