Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Czcionka:

USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

- niepełnosprawnemu dziecku,

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- osobie, która ukończyła 75 lat,

- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153 zł miesięcznie.

Zasiłek ten nie przysługuje osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie oraz osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślony lub do końca miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia o niepełnosprawności.

 Wymagane dokumenty

1. Wypełniony formularz wniosku.

2. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości (do wglądu).

 

W przypadku składania kserokopii dokumentów należy przedłożyć ich oryginały do wglądu.
 Sposób dostarczania dokumentów:

1. Wymagane dokumenty należy dostarczyć do urzędu na jeden z poniższych sposobów:
a. Przesłać pocztą tradycyjną (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie listem poleconym).

b. Złożyć bezpośrednio Dziale Świadczeń Rodzinnych.

Dokumenty do wglądu okazuje się urzędnikowi prowadzącemu sprawę przy składaniu wniosku.

c. Drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny. Dokumenty opatruje się bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

2. W przypadku braków formalnych w dostarczonych dokumentach Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie od 14 do 30 dni od daty doręczenia. Nie uzupełnienie tych braków powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

 Opłaty

 Wniosek jest wolny od opłat.Terminy i sposób załatwienia sprawy

 

1. Decyzja wydawana jest w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin wynosi do 60 dni od dnia złożenia wniosku.

2. Decyzja może być odebrana przez Wnioskodawcę:

a. poprzez pocztę tradycyjną.

b. osobiście w siedzibie urzędu.

c. elektronicznie w przypadku złożenia wniosku drogą elektroniczną.Informacje na temat przebiegu sprawy

Wszelkie informacje na temat przebiegu sprawy można uzyskać kontaktując się z urzędem osobiście.

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny