Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Pomoc żywnościowa

Czcionka:

                    

 

 

 

                     

   INFORMACJA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PODPROGRAM 2016

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipowej uprzejmie informuje, że zmianie uległy  wytyczne w sprawie realizacji  programu, które weszły w życie od 01 stycznia 2017r.

Zgodnie z nowymi wytycznymi zmieniło się kryterium dochodowe (podwyższono kryterium) obecnie pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej (tj. m.in. bezdomni, bezrobotni, niepełnosprawni, długotrwale chorzy) i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł. dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł. dla osoby w rodzinie.

Osoby spełniające kryterium określone nowymi wytycznymi i zainteresowane uzyskaniem bezpłatnych paczek żywnościowych proszone są o wcześniejszy kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej.

 

W ramach Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym wsparto kilkadziesiąt rodzin w Gminie Lipowa. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Zarządem Gminnym Polskiego Komitetu Pomocy, rozdysponował w okresie od sierpnia 2016 do czerwca 2017r. asortyment żywnościowy w ilości ok. 19 ton o wartości ok. 90 tys. zł, dla 322 osób zakwalifikowanych do w/w programu.

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny