Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

O nas

Czcionka:

Jest nam bardzo miło poinformować Państwa o uruchomieniu naszej zmodernizowanej strony internetowej. Zmiany miały na celu poprawę komunikacji między Państwem, a nami.

Na naszej stronie internetowej mogą Państwo znaleźć bieżące informacje dotyczące

działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej.

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPOWEJ

Jeżeli mieszkasz na terenie gminy Lipowa i znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych sił i środków, zgłoś się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lipowej, Lipowa 654 budynek B urzędu Gminy w Lipowej.

Do Ośrodka możesz zgłosić się osobiście, telefonicznie, pisemnie, za pomocą e-mail. Zgłoszenia może również dokonać Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą. Pomoc społeczna może być udzielona z urzędu. Dokładnych informacji dotyczących świadczeń pomocy społecznej udzieli Ci pracownik socjalny w Ośrodku.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipowej jest jednostką organizacyjną powołaną Zarządzeniem Nr 4/90 Naczelnika Gminy Lipowa z dnia 25 maja 1990.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipowej (OPS) jest jednostką organizacyjną Gminy  Lipowa, utworzoną w celu realizacji zadań własnych i zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej. Terenem działania Ośrodka Pomocy Społecznej jest gmina Lipowa.

Celem działalności Ośrodka jest:

- pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji.
- wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do: zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.                                                                                                 

Ośrodek zadania statutowe realizuje w szczególności poprzez:

  • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń,
  • pracę socjalną rozumianą jako działalność zawodową mającą na celu udzielanie pomocy osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi,
  • prowadzenie i rozwijanie niezbędnej infrastruktury socjalnej,
  • analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
  • realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
  • rozwijanie innych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

 

Zegar

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny